apparaten op werk
Blog

Bring Your Own Device: Juridisch erg grijs

Laatst had ik een gesprek met een vriend van mij over een aantal dingen die hij zich afvroeg. Bij hem op het werk werd overgestapt op een BYOB-concept. Een Bring Your Own Device beleid houdt in dat werknemers hun eigen apparaat meenemen. In de regel wordt hier gesproken over een laptop, een telefoon, of andere elektronische apparaten. In zijn geval ging het om het gebruiken van de eigen smartphone voor werk. Hij is een koerier, en in plaats van de GPS, papieren en schrijven van bonnen wil men dus een smartphone gaan gebruiken. Persoonlijk had die vriend van mij er niet zoveel problemen mee, en heeft meteen maar een nieuwe LG smartphone aangeschaft. Toch had hij toch zo z’n twijfels bij dit nieuwe beleid. Zo had die vriend van mij de vragen of hij hiertoe verplicht kan worden, of zij hem wel mogen tracken met GPS, en of zijn privacy hier niet mee geschonden wordt. Zelf ben ik ook geen arbeidsrecht advocaat, maar na een zoektocht op het internet zijn we wel iets wijzer geworden.

Kan ik überhaupt verplicht worden mijn telefoon mee te nemen?

Dit is een lastige vraag, en hangt toch echt af van wat voor werk je doet. Er zijn geen concrete algemene uitspraken die hier duidelijkheid over geven. Als er bijvoorbeeld alleen van jou verwacht wordt dat je een paar keer per dag een berichtje stuurt, dan kan het best van jou verwacht worden dat jij jouw eigen telefoon gebruikt. Daarentegen is het zo dat als jij de hele dag bezig bent op jouw telefoon voor het werk, dan is het eigenlijk gebruikelijk dat de werkgever een telefoon verstrekt. Een eventuele Ondernemingsraad kan over het te voeren telefoonbeleid adviseren.

Er is schade toegebracht aan mijn telefoon tijdens het werk, wat nu?

Hierover zijn de regels gelukkig wel erg duidelijk. In het Burgerlijk Wetboek 7, Artikel 658, lid 2 wordt gemeld dat “De werkgever tegenover de werknemer aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden”. Aangezien jij opdrachten opvolgt van jouw werkgever reikt de aansprakelijkheid van de werkgever erg ver. Alleen als onomstootbaar kan worden bewezen dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid is de werkgever niet aansprakelijk. Het gros van de schadegevallen rondom een telefoon zullen dus door de werkgever vergoed moeten worden. Overigens valt het besmet worden met een elektronisch virus hier ook onder. Tenminste, zolang jij daadwerkelijk met werkzaamheden bezig was. Als jij dus illegaal games zit te downloaden dan is jouw werkgever hier niet aansprakelijk voor.

Mag mijn werkgever toegang eisen tot mijn telefoon?

Er is weinig dat zo zwaar weegt als de privacy van een werknemer. In bijna alle gevallen gaat dit boven het bedrijfsbelang, en via de wet is deze privacy behoorlijk beschermd. Zo hadden wij in Nederland al de Wet bescherming persoonsgegevens voordat de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht werd. Een werkgever mag absoluut niet zonder meer toegang verkrijgen tot jouw privé-toestel. Wat wel mag, in overeenstemming met de OR, is het monitoren van specifieke data die direct in relatie staat tot de werkzaamheden. Zo mag je als koerier dus met GPS gevolgd worden, tijdens werktijden. Zoiets moet wel opgenomen worden in een arbeidsbeleid, en dus met goedkeuring van de Ondernemingsraad.

Vraag juridisch advies aan

Doordat het zo ontzettend gebruikelijk is om een telefoon te hebben, is het bijna als vanzelfsprekend aan te nemen dat iemand er een heeft. Toch is het geen verplichte bezitting. Als jij om deze reden bedenkingen hebt bij beleid dat gevoerd wordt op de werkvloer, vraag dan om advies bij een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Geef een reactie