Blog

Obli-wattes?

Veel mensen hebben wel eens gehoord van aandelen, en kunnen zich redelijk goed voorstellen wat aandelen in houden. Obligaties daarentegen zijn een stuk minder bekend. En dat is zonde! Obligaties kunnen in veel gevallen immers een voordelige belegging zijn. In deze blog lees je alles wat je over obligaties moet weten.

Wat zijn obligaties?

Allereerst, wat is een obligatie precies? Obligaties zijn een soort leningen die door bedrijven of overheden worden uitgegeven. Zie het als geld lenen bij de bank, alleen ben jij in dit geval de bank.  Je leent geld uit aan een bedrijf of overheid, en dit bedrijf of de overheid betaalt aan jou couponrente. Obligaties zijn verhandelbaar op beurzen. Er zijn dus relatief weinig risico’s aan verbonden. Daarom zijn obligaties een goede investering.

Soorten obligaties

De ene obligatie is de andere niet. De meest voorkomende soort zijn staats- en bedrijfsobligaties.

Staatsobligaties worden door overheden uitgegeven. Vaak gebeurt dit om een financieringtekort te dekken. Staten gaan zelden failliet, zeker Westerse staten. Daarom kent dit type obligatie maar weinig risico en kun je hier veilig in beleggen.

Ook kun je er voor kiezen te investeren in bedrijfsobligaties. Ze zijn vaak iets risicovoller dan staatsobligaties omdat de kans dat een bedrijf failliet gaat vaak groter is. Maar daartegenover staat wel een hogere rentesom.

Naast staats- en bedrijfsobligaties zijn er nog een aantal andere type obligaties, zoals ‘converteerbare’ obligaties, perpetuele obligaties, zero-coupon obligaties en reverse convertibles. Dergelijke obligaties zijn een stuk complexer van aard, en een stuk risicovoller. Iets om je apart in te verdiepen.

Hoe maak je winst?

Rendement halen via obligaties gebeurt op twee verschillende manieren. Enerzijds is er de koerswinst van de obligatie. Evenals reguliere aandelen heeft een obligatie een bepaalde koers op de beurs, uitgedrukt in procenten. De koers van een obligatie is afhankelijk van diverse factoren, zoals kredietwaardigheid, hoogte van de marktrente en sentiment op financiële markten.

Daarnaast incasseer je je couponrente. Over het algemeen geldt dat de rente hoger wordt des te lager de kans dat de uitgever van een obligatie jou terug kan betalen. De couponrente kan vast of variabel zijn. Bij een vaste couponrente blijft de rente gedurende de hele looptijd op dezelfde waarde staan. En bij een variabele couponrente kan de hoogte per periode verschillen.

Blijvend risico

Ten opzichte van aandelen dragen obligaties vaak een stuk lager risico met zich mee. Echter blijft er altijd een risico verbonden. Bijvoorbeeld bij een faillissement van het bedrijf. In het ergste geval verlies je dan een deel van je inleg. Of obligaties iets voor jou zijn, hangt af van jouw situatie!

Geef een reactie